Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu sołectwa Pogwizdów

Bezpłatne szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Rekordowe 41 lat prezesury Jana Rudola

50 i 60 lat razem przez życie

Dlaczego koszty oczyszczania ścieków komunalnych są tak wysokie?

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i jednostek Powiatu Cieszyńskiego

Podziękowania dla strażaków-ochotników

Ogłoszenie Wójta Gminy Hażlach dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu sołectwa Pogwizdów

Bezpłatne szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju

Komunikat Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Rekordowe 41 lat prezesury Jana Rudola

50 i 60 lat razem przez życie

Dlaczego koszty oczyszczania ścieków komunalnych są tak wysokie?

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i jednostek Powiatu Cieszyńskiego

Podziękowania dla strażaków-ochotników

baner


Szanowni Mieszkańcy. Informujemy, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon z samochodów osobowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego   i elektronicznego z nieruchomości położonych na terenie CAŁEGO sołectwa Pogwizdów odbędzie się 27 lutego 2020 roku.

Termin ten dotyczy wszystkich ulic, również tych przypisanych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych do części I, dla której pierwotny termin odbioru wyznaczony był na 4 lutego. Wyznaczenie dodatkowego terminu podyktowane jest faktem, iż do części mieszkańców tegoż regionu harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2020 dotarły z opóźnieniem, tj. po terminie zbiórki tzw. wielkogabarytów.

logotyp


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Cieszynie informuje, że w dniu 26 lutego 2020 r. o godzinie 9.00 w sali Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu (43-430 Międzyświeć, ul. Cieszyńska 85) przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju dla osób dokonujących uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny oraz zasad dokonywania uboju z konieczności. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Cieszynie pod numerem telefonu 33 852 06 26.

logotyp


W związku z występującymi na terenie województwa śląskiego trudnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności silnymi wiatrami i opadami, przypominam, iż zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

foto


W niedzielę 16 lutego w Domu Wiejskim w Brzezówce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Pszczelarzy w Hażlachu. Obrady rozpoczął dotychczasowy  prezes Jan Rudol, który powitał zaproszonych gości, m.in. Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego, przedstawiciela Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” – Wiceprezesa jego Zarządu Andrzeja Walewskiego oraz pszczelarzy z zaprzyjaźnionych kół w Kończycach Małych, Kaczycach, Zebrzydowicach oraz Karwinie i Dziećmorowicach.

foto


W sobotę 15 lutego do Domu Wiejskiego w Brzezówce przybyły małżeńskie pary z naszej gminy, które w 2019 roku obchodziły swoje Złote i Diamentowe Gody, czyli jubileusze 50 lat i 60 lat wspólnego pożycia. Wójt Gminy Grzegorz Sikorski w towarzystwie przewodniczącego Rady Gminy Hażlach Sławomira Kolondry oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Liliany Matloch udekorował 12 par Złotych Jubilatów, którzy związek małżeński zawarli w 1969 r., medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Z kolei za jubileusz 60 lat pożycia małżeńskiego listami gratulacyjnymi zostały przez Wójta Gminy Hażlach wyróżnione dwie pary, które małżonkami są od roku 1959.


System kanalizacji sanitarnej w Gminie Hażlach funkcjonuje od roku 2004. Eksploatujemy około 62 km sieci oraz 7 przepompowni ścieków i 2 oczyszczalnie. Podczas opadów i roztopów przepływy w sieci kanalizacyjnej wzrastają, przekraczając możliwości oczyszczalni 2-krotnie. Taki stan rzeczy rodzi podejrzenia, że do sieci kanalizacji sanitarnej podłączone są  odpływy z rynien czy też przydomowych placów. Zgodnie z prawem takie rozwiązania są zabronione i zagrożone karą grzywny. Fakt ten powoduje wzrost kosztów eksploatacji oczyszczalni, bezpośrednio przekładając się na zużycie nie tylko energii, ale także poszczególnych urządzeń. To z kolei wpływa bezpośrednio na cenę odbioru 1 m sześc. ścieków.

baner


W imieniu mieszkańców Gminy Hażlach wójt Grzegorz Sikorski składa wyrazy podziękowania członkom jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w akcji usuwania skutków wichury, jaka wystąpiła w naszym regionie od niedzieli wieczorem 9 lutego do wtorku 11 lutego. Na terenie naszej gminy działania zabezpieczające prowadziły zastępy z OSP Hażlach, Kończyce Wielkie i Pogwizdów. 

Wydarzenia

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca