Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla szkół

Kampania informacyjna "Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI"

Przerwa w dostawie wody w Pogwizdowie

Informacja Wójta Gminy

Przedszkola w Gminie Hażlach otwarte od 25 maja

Pierwsza taka sesja. Nowa radna złożyła ślubowanie

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Pomnik ofiar niemieckiego nazizmu w Kończycach Wielkich

Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla szkół

Kampania informacyjna "Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI"

Przerwa w dostawie wody w Pogwizdowie

Informacja Wójta Gminy

Przedszkola w Gminie Hażlach otwarte od 25 maja

Pierwsza taka sesja. Nowa radna złożyła ślubowanie

Wakacyjne dyżury przedszkoli


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Hażlach uchwały nr VII/60/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Hażlach. Opracowaniem objęty jest obszar określony granicami zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku  z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu  do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do tego planu, w formie pisemnej do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    lub skrytkę ePUAP: /54vb21eqdh/SEKAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Hażlach.

Na stronie BIP Urzędu Gminy Hażlach w załączniku Nr 1 do Obwieszczenia została zamieszczona informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

 Wójt

Grzegorz Sikorski
  

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach z dnia 5 marca 2020 r. wraz załącznikami znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Hażlach

Wydarzenia

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminy



Internetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca