Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Liliana Matloch 
tel. 33 8569 555, wew. 53

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zbigniew Karpeta 
tel. 33 8569 555, wew. 62